Česká asociace satelitních operátorů

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 3.11.2021

Praha, 3.listopadu 2021 Česká asociace satelitních operátorů z.s. („ČASO“) a DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. („DILIA“) dosáhly po několikaletých vyjednáváních dohody o podmínkách licence DILIA pro přenos televizního a rozhlasového vysílání pro členy ČASO. DILIA a příslušní členové ČASO – společnosti Telly s.r.o. a Canal + Luxembourg S.à r.l. – na základě této … Číst více…

Tisková zpráva z 26.7.2021

Česká asociace satelitních operátorů z.s. podala žalobu u Soudního dvora Evropské Unie proti rozhodnutí Evropské komise ve prospěch českých operátorů zemského televizního vysílání   Tisková zpráva České asociace satelitních operátorů z.s. Příloha tiskové zprávy Kontakt: Patrik Brom, člen představenstva, 607 771 030, brom@caso.tv      ČESKÁ ASOCIACE SATELITNÍCH OPERÁTORŮ, Z.S.Štěpánská 1742/27Nové Město, 110 00 Praha … Číst více…

Otevřený dopis předsedovi rady ČTú panu Jaromíru Novákovi z 23. 7. 2019

Česká asociace satelitních operátorů z.s. („ČASO“) v dopise podpořila názor ČTÚ, že do rozhodnutí Evropské komise nesmí telekomunikační regulátor vyhovět žádostem privátních držitelů frekvenčních přídělů pro celoplošné sítě zemského digitálního televizního vysílání, kteří žádají mj. jejich bezplatné prodloužení do konce roku 2030. Asociace věří, že ČTÚ jejich tlaku neustoupí.

Naše připomínky ve veřejných konzultacích ČTÚ z 31.5.2019 ohledně záměrů na změnu přídělů rádiových kmitočtů pro celoplošné sítě zemského digitálního televizního vysílání

Připomínky České asociace satelitních operátorů z.s. z 12. července 2019 ve veřejných konzultacích ČTÚ z 31. května 2019 ohledně záměrů na změnu přídělů rádiových kmitočtů k zajištění sítí elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání v držení privátních operátorů: České Radiokomunikace a.s. Czech Digital Group, a.s. Digital Broadcasting s.r.o. Přílohy připomínek (společné) Dokument … Číst více…

SATELITNÍ TELEVIZE A IPTV NEPODLÉHALY POVINNÉ KOLEKTIVNÍ SPRÁVĚ, POTVRDILO MINISTERSTVO KULTURY

ČASO podala dne 7. srpna 2018 u Ministerstva kultury žádost o informace, ve které položila Ministerstvu kultury následující otázku: „Byli kolektivní správci před účinností novely autorského zákona provedené zákonem č. 102/2017 Sb. oprávněni k výkonu povinné kolektivní správy práva na užití předmětů ochrany přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání technologicky jiným způsobem přenosu než kabelovým přenosem (ve … Číst více…

NAŠE PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU TECHNICKÉHO PLÁNU PŘECHODU (DRUHÉ KOLO)

Připomínkové řízení k materiálu: Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) – č.j. předkladatele: MPO 27887/18/61700/01000

Naše připomínky k návrhu Technického plánu přechodu

Připomínkové řízení k materiálu: Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 ..

Otevřený dopis České asociace satelitních operátorů z.s. ve věci přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard na DVB-T2

Vážený pane ministře, Česká asociace satelitních operátorů z.s. (dále „ČASO“) se na Vás tímto dopisem opětovně obrací ve věci plánu, který Česká republika realizuje v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz pro mobilní datové služby a souvisejícím přechodem zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2.