Česká asociace satelitních operátorů

Otevřený dopis předsedovi rady ČTú panu Jaromíru Novákovi z 23. 7. 2019

Česká asociace satelitních operátorů z.s. („ČASO“) v dopise podpořila názor ČTÚ, že do rozhodnutí Evropské komise nesmí telekomunikační regulátor vyhovět žádostem privátních držitelů frekvenčních přídělů pro celoplošné sítě zemského digitálního televizního vysílání, kteří žádají mj. jejich bezplatné prodloužení do konce roku 2030. Asociace věří, že ČTÚ jejich tlaku neustoupí.

Naše připomínky ve veřejných konzultacích ČTÚ z 31.5.2019 ohledně záměrů na změnu přídělů rádiových kmitočtů pro celoplošné sítě zemského digitálního televizního vysílání

Připomínky České asociace satelitních operátorů z.s. z 12. července 2019 ve veřejných konzultacích ČTÚ z 31. května 2019 ohledně záměrů na změnu přídělů rádiových kmitočtů k zajištění sítí elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání v držení privátních operátorů: České Radiokomunikace a.s. Czech Digital Group, a.s. Digital Broadcasting s.r.o. Přílohy připomínek (společné) Dokument … Číst více…

SATELITNÍ TELEVIZE A IPTV NEPODLÉHALY POVINNÉ KOLEKTIVNÍ SPRÁVĚ, POTVRDILO MINISTERSTVO KULTURY

ČASO podala dne 7. srpna 2018 u Ministerstva kultury žádost o informace, ve které položila Ministerstvu kultury následující otázku: „Byli kolektivní správci před účinností novely autorského zákona provedené zákonem č. 102/2017 Sb. oprávněni k výkonu povinné kolektivní správy práva na užití předmětů ochrany přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání technologicky jiným způsobem přenosu než kabelovým přenosem (ve … Číst více…

NAŠE PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU TECHNICKÉHO PLÁNU PŘECHODU (DRUHÉ KOLO)

Připomínkové řízení k materiálu: Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu) – č.j. předkladatele: MPO 27887/18/61700/01000

Naše připomínky k návrhu Technického plánu přechodu

Připomínkové řízení k materiálu: Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 ..

Otevřený dopis České asociace satelitních operátorů z.s. ve věci přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard na DVB-T2

Vážený pane ministře, Česká asociace satelitních operátorů z.s. (dále „ČASO“) se na Vás tímto dopisem opětovně obrací ve věci plánu, který Česká republika realizuje v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz pro mobilní datové služby a souvisejícím přechodem zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2.

Diginovela v kostce: koncový uživatel ostrouhá

Nezájem o koncového uživatele, ale maximální vstřícnost vůči soukromým firmám. I tak by se dala stručně shrnout negativa takzvané diginovely, která 19. července prošla Senátem. Ve hře přitom byl i pozměňovací návrh, díky němuž by domácnosti byly kompenzovány. Senátoři ho však bohužel nevzali v potaz.

Vyvracíme nepravdy poslance Martina Kolovratníka

Poslanec Martin Kolovratník v diskusi na našem profilu na sociální síti Facebook zmínil tři věci, které je potřeba uvést na pravou míru. Podle nás je to totiž jinak, než pan poslanec píše.