Naše připomínky ve veřejných konzultacích ČTÚ z 31.5.2019 ohledně záměrů na změnu přídělů rádiových kmitočtů pro celoplošné sítě zemského digitálního televizního vysílání

Připomínky České asociace satelitních operátorů z.s. z 12. července 2019 ve veřejných konzultacích ČTÚ z 31. května 2019 ohledně záměrů na změnu přídělů rádiových kmitočtů k zajištění sítí elektronických komunikací pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání v držení privátních operátorů:

České Radiokomunikace a.s.

Czech Digital Group, a.s.

Digital Broadcasting s.r.o.

Přílohy připomínek (společné)

Dokument Arthur D. Little s.r.o. pro Ministerstvo průmyslu a obchodu z 15. května 2017 s názvem “Studie selhání trhu šíření zemského digitálního televizního vysílání při vynuceném uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz” citovaný v přílohách připomínek