Česká asociace satelitních operátorů

Kdo jsme?

Česká asociace satelitních operátorů z.s. si klade za cíl vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj, podporu a provoz satelitního vysílání a souvisejících aktivit v České republice.

ČASO podporuje a hájí profesionální a společné zájmy svých členů v oblasti rozvoje, podpory a provozování satelitního vysílání a souvisejících činnostech v České republice a zahraničí.

ČASO zpracovává a připravuje návrhy na řešení problematiky satelitního vysílání a distribuce a souvisejících činností v legislativní a regulatorní oblasti.

ČASO zabezpečuje informovanost svých členů o koncepčních a legislativních aktivitách státních orgánů i dalších tuzemských i mezinárodních institucí.

Představenstvo asociace

Ing. PAVEL ONDRA

Předseda představenstva

Mgr. MIROSLAV KADLEC

Člen představenstva

JAROMÍR GLISNÍK

Člen představenstva

PATRIK BROM

Člen představenstva

ONDŘEJ PAVLÍK

Člen představenstva

významní Členové

Canal+ Luxembourg S. à r.l.

Telly s.r.o.

kontakt

Patrik Brom
Člen představenstva
brom@caso.tv
+420 607 771 030