Česká asociace satelitních operátorů

Kdo jsme?

Česká asociace satelitních operátorů z.s. si klade za cíl vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj, podporu a provoz satelitního vysílání a souvisejících aktivit v České republice.

ČASO podporuje a hájí profesionální a společné zájmy svých členů v oblasti rozvoje, podpory a provozování satelitního vysílání a souvisejících činnostech v České republice a zahraničí.

ČASO zpracovává a připravuje návrhy na řešení problematiky satelitního vysílání a distribuce a souvisejících činností v legislativní a regulatorní oblasti.

ČASO zabezpečuje informovanost svých členů o koncepčních a legislativních aktivitách státních orgánů i dalších tuzemských i mezinárodních institucí.

Představenstvo asociace

Ing. PAVEL ONDRA

Předseda představenstva

Mgr. MIROSLAV KADLEC

Člen představenstva

JAROMÍR GLISNÍK

Člen představenstva

PATRIK BROM

Člen představenstva

MARTINA KATCHALA

Člen představenstva

Členové

VÝZNAMní členové

Kontakt

Patrik Brom
Člen představenstva
brom@caso.tv
+420 607 771 030