TISKOVÁ ZPRÁVA Z 3.11.2021

Praha, 3.listopadu 2021

Česká asociace satelitních operátorů z.s. („ČASO“) a DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. („DILIA“) dosáhly po několikaletých vyjednáváních dohody o podmínkách licence DILIA pro přenos televizního a rozhlasového vysílání pro členy ČASO. DILIA a příslušní členové ČASO – společnosti Telly s.r.o. a Canal + Luxembourg S.à r.l. – na základě této dohody uzavřeli licenční smlouvy pro období končící 31.prosince 2023.

Prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel DILIA, k této dohodě poznamenal: „Bylo to dlouhé a úporné vyjednávání, avšak se šťastným výsledkem. Myslím, že obě strany byly dobře profesionálně vyzbrojeny. Nejdůležitější však byl pozitivní přístup obou stran a hledání kompromisů, což někdy nebylo vůbec jednoduché.“

Patrik Brom, člen představenstva ČASO, doplnil: „ČASO děkuje zástupcům DILIA za jejich konstruktivní přístup v těchto náročných vyjednáváních. Dnešní podpis licenčních smluv mezi členy ČASO a DILIA je důkazem toho, že když stranám nechybí upřímná ochota ke kompromisu, tak lze dohody dosáhnout, i když jsou jejich výchozí pozice značně vzdálené.“