SATELITNÍ TELEVIZE A IPTV NEPODLÉHALY POVINNÉ KOLEKTIVNÍ SPRÁVĚ, POTVRDILO MINISTERSTVO KULTURY

ČASO podala dne 7. srpna 2018 u Ministerstva kultury žádost o informace, ve které položila Ministerstvu kultury následující otázku:

„Byli kolektivní správci před účinností novely autorského zákona provedené zákonem č. 102/2017 Sb. oprávněni k výkonu povinné kolektivní správy práva na užití předmětů ochrany přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání technologicky jiným způsobem přenosu než kabelovým přenosem (ve smyslu § 22 odst. 2 autorského zákona), tedy konkrétně (i) technologií pozemního přenosu (ii) technologií družice a (iii) technologií internetu (IPTV)?“

Ministerstvo kultury ve své odpovědi ze dne 21. srpna 2018 jednoznačně uvedlo:

„Opakujeme, že dle § 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona ve znění účinném před novelou podléhalo povinné kolektivní správě právo na užití předmětů ochrany (pouze) kabelovým přenosem. Tedy právo na užití předmětů ochrany jiným způsobem přenosu, tj. technologií pozemního přenosu, technologií družice nebo technologií internetu, nepodléhalo povinné kolektivní správě ve smyslu ustanovení § 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona ve znění účinném před novelou. Právo na užití předmětů ochrany jinými způsoby přenosu, jež uvádíte ve své žádosti, mohlo být vykonáváno na základě oprávnění k výkonu dobrovolné kolektivní správy.“

Ministerstvo kultury jako gestor autorského zákona s konečnou platností potvrdilo, že kolektivní správci nebyli před novelou autorského zákona (provedenou zákonem č. 102/2017 Sb.) účinnou od 20. dubna 2017 oprávněni k výkonu povinné kolektivní správy práva na užití předmětů ochrany přenosem rozhlasového a televizního vysílání jiným technickým způsobem než prostřednictvím kabelu, tedy podle ustanovení § 22 odst. 2 autorského zákona.

Z vyjádření Ministerstva kultury je dále zřejmé, že kolektivní správci zejména nebyli oprávněni k výkonu povinné kolektivní správy práva na užití předmětů ochrany přenosem rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím (i) technologie pozemního přenosu, (ii) technologie družice a (iii) technologie internetu (IPTV), které proto spadají pod ustanovení § 22 odst. 1 autorského zákona.

Celá odpověď Ministerstva kultury je k dispozici ke stažení zde: https://caso.tv/wp-content/uploads/2018/08/dopis-CASO.pdf