Česká asociace satelitních operátorů

Diginovela v kostce: koncový uživatel ostrouhá

Nezájem o koncového uživatele, ale maximální vstřícnost vůči soukromým firmám. I tak by se dala stručně shrnout negativa takzvané diginovely, která 19. července prošla Senátem. Ve hře přitom byl i pozměňovací návrh, díky němuž by domácnosti byly kompenzovány. Senátoři ho však bohužel nevzali v potaz.

Otevřený dopis České asociace satelitních operátorů předsedovi vlády

Otevřený dopis České asociace satelitních operátorů z.s. ohledně návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů