Místo kvalitního signálu neuvidí televizní divák nic?

Věděli jste, že kvůli přechodu pozemního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2, možná budete mít jako divák problém s příjmem televizního signálu? A že místo kvalitního obrazu vám televize nemusí vůbec fungovat?

Problém je třeba hornatý terén nebo hustě zastavěné oblasti

Stejně jako v minulosti nastal problém v souběhu sítí LTE a digitálního pozemního vysílání, i v budoucnu bude hrozit rušení od mobilních sítí.

DVB-T2 má navíc odlišné rádiové vlastnosti od DVB-T, což způsobí, že dosah stávajících televizních vysílačů bude odlišný. To znamená, že tam, kde nyní signál je, příště být nemusí, ale i obráceně. Týká se to zejména oblastí s hornatým terénem a hustě zastavěnými oblastmi s vysokými domy.

Vládou navrhovaný standard DVB-T2/ HEVC negarantuje lepší pokrytí signálem! Naopak hrozí, že některým domácnostem nebude televize fungovat vůbec.