Co nám vláda v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích zamlčela?

O čem vláda v souvislosti s takzvanou druhou digitalizací televizního vysílání, která je součástí této novely, mlčí? O finančních nákladech v řádu miliard korun.

Zamlčela vláda nějaké náklady související s přechodem pozemního televizního vysílání na nový standard na DVB-T2/HEVC? Ano, většinu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje, že lidé zaplatí 5 miliard Kč za nové televize a případně set-top boxy, které budou schopné vysílání v novém standardu přijímat. Tenhle náklad nám tedy vláda přiznala.

Nad přiznané náklady diváků související s pořízením nových přístrojů pro příjem televizního signálu přes zemské digitální vysílání v novém kodeku HEVC (tedy oněch 5 mld. Kč) a peněžní výdaje ze státního rozpočtu v objemu 1,2 mld. Kč se ale mlčí o tržní hodnotě přídělů rádiových kmitočtů pro nové komerční DVB-T2 sítě vydaných zdarma na období do roku 2030 současným komerčním operátorům, a to v tržní hodnotě minimálně 11 miliard Kč!

Zjednodušeně řečeno – kdyby vláda tyto kmitočty vydražila, mohla by získat do rozpočtu tuto částku. Ona ovšem tyto příděly hodlá soukromým firmám jen tak darovat!

V ČR je zhruba 4,4 milionu domácností. Když bychom rozpočítali oněch 11 miliard Kč na domácnosti, vyšla by nám částka 2500 Kč. Vyhodili byste vy osobně z rodinného rozpočtu 2500 korun jen tak lehkovážně z okna?